KVKK Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, [Şirket Adı] tarafından sunulan hizmetler ve web sitesi (“Hizmetler”) aracılığıyla kişisel verilerin nasıl işlendiği ve korunduğu hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

[Şirket Adı] (“Biz”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu”), kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir. İletişim bilgilerimiz:

 • Adres: Yanık Mah. Meşelik 1 Sk. No:53 Sapanca/Sakarya
 • Telefon: +90 (532) 583 94 93
 • E-posta: bilgi@sasiriusshine.com

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

2.1. Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Hizmetlerimizi sunmak ve yönetmek.
 • Sizden gelen talepleri işlemek ve yanıtlamak.
 • Web sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek.
 • Hizmetlerimiz hakkında size bilgi göndermek.
 • Yasal yükümlülüklerimize uymak.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri

3.1. Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenebilir:

 • İşlemin, sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olması.
 • Hukuki yükümlülüklere uyum.
 • Meşru menfaatin varlığı.
 • Açık rıza.

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflarla Paylaşımı

4.1. Kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya hizmetler sunmak amacıyla işbirliği yaptığımız üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

5.1. KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Kişisel verilerinin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenme.
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme.
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme.

6. Değişiklikler ve Güncellemeler

6.1. Bu Aydınlatma Metni, yürürlükteki yasal düzenlemelere ve uygulamalara uygun olarak güncellenebilir ve değiştirilebilir. Değişiklikler, web sitemizde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

7. İletişim

7.1. KVKK veya gizlilikle ilgili herhangi bir soru veya geri bildirim için İletişim sayfamız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.